Ondertussen, naast de velden - RCSV Zestienhoven

Ondertussen, naast de velden

Ondertussen, naast de velden

De commissies en besturen zitten niet stil! Hier vind je zo actueel mogelijk het laatste nieuws!

Maart 2023

Technische Jeugdcommissie In de belangrijke jeugdcommissie is er onder andere gesproken over de wachtlijsten. Voor sommige leeftijden bestaan bij ons wachtlijsten. Het komt voor dat een trainer graag een nieuw lid wil inschrijven vanwege bijzondere capaciteiten (zoals een keeper). Maar we willen vasthouden aan de volgorde van de wachtlijst.
De commissie heeft ook gesproken over het geboortejaareffect. Een landelijk issue is het feit dat in selectieteams vaak kinderen zitten die in het eerste of tweede kwartaal van een jaar zijn geboren. Het NRC had een mooi artikel hierover en de KNVB is ermee aan de slag. Lara vd Steen, is hier bij betrokken.
Superleuk nieuws is dat de JO13-1 en JO16-1 sinds kort spelen op divisie-niveau. Dat is voor 16hoven een erg hoog niveau. En JO13-1 gaat als een speer in die competitie!
Als voorbereiding op volgend seizoen organiseert de TJC een Talentendag. Waarom? Omdat we volgend seizoen een plek hebben in de 2e divisie JO13. Dit dankzij het huidige team JO13-1 dat die plaats heeft verdient. Ze mogen die plek echter niet meenemen naar de JO14, waar ze volgend jaar spelen. De talentendag is bedoeld om onze huidige JO12-1 nog wat meer te versterken.

Bestuur De komende maand - 17 april 2023 - staat de ALV op de agenda. Dit is de conceptagenda van de ALV. De definitieve agenda volgt in een mailbericht en op de site.

1. Opening - vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling notulen vorige Algemene Ledenvergadering 20-06-2022
4. Jaarverslag(en) secretaris 2021-2022
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Financieel jaarverslag 2021 – 2022
7. Vaststelling begroting 2022 – 2023
8. Voorstel vrijwilligersbeleid
9. Afscheid en (her)benoeming van bestuursleden
10. Rondvraag & Sluiting
Vrijwilligerscommissie Maandag 20 maart organiseerde de vrijwilligerscommissie ism het bestuur een ledenraadpleging over de inzet van vrijwilligers. Teveel werk ligt op de schouders van weinig vrijwilligers. Gelukkig zien we een stijging van (ouders van) leden die achter de bar helpen. Met dank aan de inzet van Mariska loopt dat steeds beter. Maar het is nog lang niet genoeg. Willen we vereniging meer commercialiseren met de daarbij behorende hoge contributie, of gaat iedereen zijn bijdrage leveren? De stemming was voor dat laatste, al vond men wel dat dit gestimuleerd moet worden. Belangrijste maatregel: het herinvoeren van de vrijwilligerskorting. De contributie stijgt met ongeveer 100 euro per jaar die je terug kan verdienen als je je voldoende inzet voor de club. Op de ALV komt dit voorstel in stemming.
Bestuur stichting sportpark Weer zijn diverse reparaties gedaan aan de 'poortwachter'. Dat is het systeem dat het water schoon moet houden van legionella. Het is, een paar jaar na installatie, vooral een duur systeem. De lage waterdruk die we soms hebben, is daar aan te wijten.
De tekort van de kleedkamers blijft een aandachtspunt. De gemeente is nog bezig met een inventarisatie van de bouwkundige staat van het pand. Pas daarna kunnen we stappen maken met de uitbreiding van 4 kleedkamers. Omdat dit een erg prijzige manier is, kijken we ook naar een andere oplossing: werken met lockers. Bezoekers van Blijdorp en Xerxes kennen dit waarschijnlijk al. Het kan de druk op de kleedkamers flink verminderen.
Ook bespreken we in de stichting onze aanvraag voor extra kunstgrasvelden. Die zouden dan op veld 2 en 4 moeten komen. Echter, de gemeente lijkt niet van plan te zijn om snel een besluit te nemen. Ze laten Stichting Sportsupport met clubs uit onze buurt bespreken of we open staan voor weekendvoetbal. Op zich niet vreemd. Een kunstgrasveld kost 900.000 euro en de ruimte in de stad wordt steeds schaarser. Het kan dus zomaar zijn dat we over een paar jaar ook op zondag spelen. Misschien alleen bij uitwedstrijden, misschien ook op ons complex.
   
   
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!