Cookie beleid Zestienhoven

De website van Zestienhoven is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING RCSV ZESTIENHOVEN

Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van je verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. RCSV Zestienhoven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

- Voorletters, roepnaam en achternaam,
- Geslacht,
- Geboortedatum,
- Adresgegevens,
- Telefoonnummers (vast en/of mobiel),
- E-mailadres(sen),
- Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas),
- Legitimatienummer.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Indien je op voorhand schriftelijk wil aangeven dat jij of je kind niet wil voorkomen in communicatieuitingen van RCSV Zestienhoven, kun je dat schriftelijk melden bij [email protected]. Bij gebreke van een dergelijke melding gaat RCSV Zestienhoven ervan uit dat dergelijke communicatieuitingen op voorhand instemming hebben van ouders, verzorgers of het betreffende lid.

 

Het kan voorkomen dat jij of je kind op een foto op onze website staat. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar [email protected].

 

Op de vereniging is camerabewaking geïnstalleerd. Beelden worden tien dagen bewaard en er is een protocol voor het bekijken van deze beelden als daar aanleiding voor is. In specifieke gevallen kunnen er dieet- of medische gegevens gevraagd worden voor het uitoefenen van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens zullen niet worden bewaard.

 

Waarom wij gegevens nodig hebben

RCSV Zestienhoven verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen.

- Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB),

- Ledenadministratie

- Personeelsbeleid/Salarisadministratie 
- Afhandelen van je contributie en andere betalingen,
- Informeren over (sport-)activiteiten,
- Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering,
- Beheren van de wachtlijst voor (jeugd)leden,
- Speler volgsysteem.

 

Hoe lang wij gegevens bewaren

RCSV Zestienhoven zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig, is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving).

Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen tot maximaal drie maanden na dato bewaard worden.

Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden.

Persoonsgegevens op de wachtlijst voor (jeugd)leden zullen verwijderd worden bij aangaan lidmaatschap of indien een plek op de wachtlijst niet langer gewenst is.

 

Delen met anderen

RCSV Zestienhoven deelt je persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken.

Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt.

In geval van een betalingsachterstand kunnen wij je gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens is gewaarborgd.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij delen nooit zonder toestemming persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van RCSV Zestienhoven. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij je om in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter bescherming van je privacy. De kopie van je identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

 

Beveiliging

RCSV Zestienhoven neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]

 

Vragen
Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun je terecht bij [email protected]

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!